Czytający

Jacek Beler
Mariusz Bonaszewski
Agata Buzek
Sylwia Chutnik
Marek Kalita
Aleksandra Konieczna
Antoni Pawlicki
Aleksandra Popławska
Małgorzata Potocka
Tomasz Schuchardt