o ENL

Europejska Noc Literatury we Wrocławiu zawsze jest świętem. Świętem czytelników, którzy w jeden wieczór mogą wysłuchać interpretacji prozy w wykonaniu wybitnych twórców kultury, odwiedzić przestrzenie miasta, które często na co dzień nie są dostępne, a przede wszystkim poznać dobrą, nową literaturę.

Europejska Noc Literatury to realizowany w wielu miastach kontynentu projekt prezentujący twórczość europejskich pisarzy. To święto czytelników, którzy w ten jeden wieczór usłyszeć mogą znakomitą prozę w interpretacjach wybitnych twórców kultury, a przy okazji odwiedzić przestrzenie miasta, które często na co dzień nie są dostępne dla zwiedzających. We Wrocławiu ENL zagościł po raz pierwszy w 2013 roku jako element programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Organizowana co roku Europejska Noc Literatury na stałe już wpisała się w kalendarz kulturalnych wydarzeń we Wrocławiu, a osiem dotychczasowych edycji projektu przyciągnęło tysiące widzów, spotykając się z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem uczestników i mediów.

Pierwsza edycja Nocy Literatury odbyła się w ramach międzynarodowego projektu, którego motto brzmiało: „Jedna noc – wiele doświadczeń”. Brały w nim także udział: Brno, Bukareszt, Dublin, Lizbona, Praga i Wilno. W kwietniu 2016 roku w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 zorganizowana została odsłona poświęcona twórczości Williama Szekspira. Zainaugurowała też rok, w którym Wrocław pełnił tytuł Światowej Stolicy Książki UNESCO. Ogromna popularność wydarzenia sprawiła, że w czerwcu tego samego roku przygotowana została specjalna „Dogrywka” – znakomitych interpretacji prozy posłuchać można było na zielonych terenach Wielkiej Wyspy.

W 2017 roku tematem przewodnim była natura, a ENL ponownie wyszedł poza ścisłe centrum miasta. Czytania odbywały się tym razem w dziesięciu miejscach na wrocławskim Nadodrzu. Od 2018 roku za selekcję literacką odpowiada zaproszony do współpracy kurator bądź kuratorka. 7. edycja odbyła się na Przedmieściu Oławskim pod zaproponowanym przez Michała Nogasia hasłem „Obcy”. W 2019 roku kuratorka ENL-u została Justyna Sobolewska, której książkowemu wyborowi przyświecał temat „Klasyka na nowo” – podczas tej edycji fragmentów europejskiej prozy słuchaliśmy na Placu Grunwaldzkim. Odsłonę 2020 programował Max Cegielski i to dzięki niemu przestrzenie osiedla Powstańców Śląskich wypełniły się literaturą podróżniczą z różnych epok i różnych stron świata. 10., jubileuszowa edycja Nocy Literatury odbyła się 21 sierpnia 2021 roku na osiedlu Karłowice – jej hasło, zaproponowane przez kuratorkę Annę Dziewit-Meller, brzmiało: „Po stronie kobiet”.

Europejska Noc Literatury to także program wydarzeń towarzyszących. Uczestnicy – zarówno dzieci, jak i dorośli – mogą wziąć udział w wielu dodatkowych aktywnościach związanych z literaturą. W poprzednich edycjach dołączyć można było np. do  koncertów, śniadań literackich, projekcji filmów, czy też plenerowego pisania wierszy. Udział w czytaniach oraz wydarzeniach towarzyszących co roku jest bezpłatny.