Po stronie kobiet

Anna Dziewit-Meller
Kuratorka Europejskiej
Nocy Literatury

„Po stronie kobiet” to temat kolejnej, 10. odsłony Europejskiej Nocy Literatury.

Wydarzenia ostatniego roku wyraźnie zwróciły uwagę na kwestie praw i doświadczeń kobiet. W publicznym dyskursie ożyły dzięki temu nowe spojrzenia – na kobiecą perspektywę, na miejsce kobiet w historii, uwypuklając przemilczenia, ukazując liczne biały plamy w historii Polski, Europy i świata. Europejską Noc Literatury w roku 2021 chcemy zatem otworzyć na to, co zbyt długo pozostawało w cieniu i na drugim planie.

W trakcie tej jednej nocy spotkamy się z dziełami literatury, poezji i reportażu, które pokażą nam wyjątkowość kobiecego doświadczenia, poszerzając tym samym spojrzenie na europejską historię. Na dobrze znane, oficjalne narracje będziemy chcieli nałożyć nowe opowieści, umożliwiając zmianę ich dotychczasowego odczytania. Tak, by ów palimpsest doświadczeń kobiet i mężczyzn mógł ukazać nam całościową wizję rzeczywistości. O czasach wojny i pokoju widzianych oczami kobiet, o doświadczeniach macierzyństwa,  emancypacji, walki o prawa, o narracjach wykluczających, o kobiecie w kościele i kobiecie w polityce, o dojrzewaniu i starości, o tabu ciała i krwi, o relacjach przemocy i miłości, o kobietach wymazywanych z historii  – opowiedzą nam polskie i europejskie pisarki i poetki, a także pisarze i poeci poszerzający o te wątki pole opowieści o współczesnym świecie.