Zasady bezpieczeństwa

Dla Twojego bezpieczeństwa:

Większość czytań odbywa się w przestrzeniach plenerowych.

By ułatwić bezpieczne wejście do i opuszczanie miejsc czytań, kolejne spotkania rozpoczynają co godzinę.

Limity uczestników oraz rozkład miejsc siedzących ustalone zostały w taki sposób, by możliwe było zachowanie wymaganego dystansu.

W każdym z miejsc dostępne są środki dezynfekujące.

Obsługa, wolontariusze i organizatorzy noszą maseczki.

  

Pamiętaj, by:

Zachować wskazany dystans społeczny (1,5 m).

Zajmować wskazane miejsce, nie przestawiać krzeseł czy leżaków.

Zasłaniać usta i nos.

Dezynfekować dłonie.

Postępować zgodnie z poleceniami organizatorów.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, źle się czujesz – zostań w domu.